ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.......


Τι είναι τα "ψιλά γράμματα" σε ένα ασφαλιστήριο ;

Με τον όρο "ψιλά γράμματα " εννοούμε τους όρους ενός ασφαλιστηρίου που πρέπει να γνωρίζει ο ασφαλισμένος, προκειμένου να είναι σωστά ενημερωμένος .

Ποια είναι τα "ψιλά γράμματα" σε  ένα ασφαλιστήριο υγείας ;

Συνήθως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των ασφαλισμένων επικεντρώνεται στο  τι καλύπτει  το ασφαλιστήριο που επιλέγουν, δλδ τις παροχές .

Όμως με το ίδιο ή και μεγαλύτερο ενδιαφέρον πρέπει να εστιάζουν στο  τι  δεν καλύπτει,   δλδ       στις εξαιρέσεις ,  στις προυποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, καθώς και τη διαδικασία που προβλέπεται για να προχωρήσει η αποζημίωσή του.
Πολύ πιθανόν  ένα πρόγραμμα να έχει εξαιρετικές παροχές  αλλά  κακούς  όρους ...

Θα επιχειρήσω να σας δώσω τα βασικά σημεία που αν δεν δοθεί προσοχή πιθανόν να δημιουργηθούν "προβλήματα " στις  πιθανές  μελλοντικές  σας  αποζημιώσεις .

1ον :  ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

Βασικός κανόνας των Ασφαλιστηρίων υγείας είναι ότι δεν αποζημιώνουν προϋπάρχουσες καταστάσεις γνωστές στον ασφαλισμένο κατά την έναρξη της ασφάλισης.

Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων είναι προτιμότερο να γίνεται προασφαλιστικός έλεγχος του ιατρικού ιστορικού του υποψηφίου προς ασφάλιση.

Για τις μη γνωστές προυπάρχουσες που χρειάζονται κάποιο χρόνο από την εκδήλωση του προβλήματος έως την ανάγκη για θεραπεία υπάρχουν οι λεγόμενοι χρόνοι αναμονής.

Προσοχή !

Η απόκρυψη προυπάρχουσας πάθησης συνιστά δόλο και η ασφαλιστική μπορεί να καταγγείλει την ασφάλιση και να μην αποζημιώσει νοσηλεία που μπορεί να έχει γίνει και για άλλο λόγο.

Διασφάλιση και για τα δύο μέρη είναι ο προ-ασφαλιστικός ιατρικός έλεγχος δλδ

2ον  :  ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Οι περίοδοι αναμονής είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να περάσει προτού καλυφθούν συγκεκριμένες παθήσεις .

Κάθε ασφαλιστήριο αναφέρει ρητά τις περιόδους αναμονής και ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει σαφή ενημέρωση και κατά τη σύναψη της ασφάλισης και την παραλαβή του ασφαλιστηρίου.

Προσοχή !

1. Διαβάστε με προσοχή τις περιόδους αναμονής για να είστε ενημερωμένοι

2.Ρωτήστε τον ασφαλιστικό  σας  σύμβουλο πριν την κάθε  νοσηλεία,  ώστε να σας διευκρινίσει τι ισχύει για την περίπτωσή σας τη δεδομένη στιγμή .

.

3ον  :  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Κάθε Ασφαλιστήριο έτσι και στο υγείας περιέχονται οι περιπτώσεις που δεν καλύπτει και που είναι ένα από τα βασικότερα σημεία της ασφαλιστικής κάλυψης.

Αν συγκρίνετε προτάσεις υγείας προτείνω να αρχίσετε από τις εξαιρέσεις και μετά από τις καλύψεις.

Όσο λιγότερες τόσο το καλύτερο.

Το ασφαλιστήριο αναφέρει ρητά περιπτώσεις οι οποίες δεν αποζημιώνονται και καλό είναι να τις διαβάσετε προσεκτικά. Ο όρος αυτός δεν ξεπερνιέται από την παλαιότητα του ασφαλιστηρίου ή από τα χρόνια ασφάλισης.

Προσοχή !

Μια συνήθης εξαίρεση της πλειονότητας των προγραμμάτων υγείας είναι οι ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ή ΓΕΝΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ 

Τι είναι οι συγγενείς παθήσεις ;

Σύμφωνα με τη διεθνή Ιατρική βιβλιογραφία η συγγενής πάθηση ή συγγενής ανωμαλία συμβαίνει ενώ το έμβρυο αναπτύσσεται στο σώμα της μητέρας. Η πάθηση αυτή μπορεί να αναγνωριστεί πριν τη γέννηση,κατά τη γέννηση ή και πολλά χρόνια μετά τη γέννηση.

Από ασφαλιστικής σκοπιάς οι συγγενείς παθήσεις που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτές που δεν είναι γνωστές στον ασφαλισμένο κατά τη στιγμή της ασφάλισης και για τις οποίες στο μέλλον πιθανόν να μην έχει κάλυψη εάν στους όρους του ασφαλιστηρίου του οι συγγενείς παθήσεις εξαιρούνται . Οι συγγενείς παθήσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :

  • Αναπτυξιακές διαταραχές - Δυσπλασίες
  • Γενετικά μεταβολικά νοσήματα
  • Συγγενείς όγκοι

Υπάρχουν καταγεγραμμένες περίπου 8.000 συγγενείς παθήσεις και ο αριθμός των παθήσεων που συγκαταλέγονται στην κατηγορία αυτή συνεχώς αυξάνεται, καθώς με την αποκωδικοποίηση του DNA πολλές υπάρχουσες αλλά και νέες (έως τώρα άγνωστες ) παθήσεις αποδεικνύεται ότι συγκαταλέγονται στην κατηγορία αυτή . Συνεπώς χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή ενός προγράμματος υγείας , να διευκρινιστεί τι ισχύει για τις συγγενείς παθήσεις .

Δείτε ποιες είναι οι συγγενείς παθήσεις σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στο παρακάτω pdf4ον  :  ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Αν κάποιος διαγνωστεί με χρόνια πάθηση, τότε είναι που χρειάζεται την ασφάλιση .

Χρόνια πάθηση είναι αυτή που απαιτεί πολλές και επαναλαμβανόμενες νοσηλείες για θεραπευτικούς λόγους .

Προσέξτε πολλά ασφαλιστήρια από επώνυμες ασφαλιστικές δεν καλύπτουν  τις  χρόνιες  παθήσεις  ή  καλύπτουν μόνο την 1η νοσηλεία και όχι τις επόμενες , αφήνοντας τους ασφαλισμένους εγκλωβισμένους στο ασφαλιστήριο τους, διότι μετά από διάγνωση μιας χρόνιας πάθησης είναι πολύ δύσκολο να σας αποδεχτεί μια άλλη ασφαλιστική, καθώς πλέον θα είναι  προϋπάρχουσα πάθηση. 

5ον  :  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ;

Σε πολλά ασφαλιστήρια υγείας είναι απαραίτητη προυπόθεση για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας , η προέγκριση από την ασφαλιστική εταιρεία. Θα πρέπει να γνωρίζετε αν ισχύει τέτοιος όρος στο δικό σας ασφαλιστήριο για να αποφύγετε δυσάρεστες επιπλοκές, όταν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε .

Προσοχή ! Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή τη γραμμή υγείας της ασφαλιστικής σας που λειτουργεί όλο το 24ωρο.

6ον  :  ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ  - ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε  εάν το ασφαλιστήριο σας  καλύπτει τη νοσηλεία από  πανδημίες και επιδημίες  καθώς  τέτοια  περιστατικά  εμφανίζονται όλο και συχνότερα . (βλ. Η1Ν1 Η1Ν3 ΚΩΡΩΝΟΙΟΣ ΚΛΠ

 Bίκυ  Σαρρή     

             Αρ. Μητρώου ΕΕΑ 3534
- Πάντα  κοντά  σας -
Υλοποιήθηκε από τη Webnode