2η ΓΝΩΜΗ


2η Γνώμη *

'Αν έχετε ήδη κάποια ασφαλιστικά προγράμματα σε μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες ζητήστε μια 2η γνώμη .

Τα ασφαλιστικά προγράμματα διαφορετικών εταιρειών μπορεί να έχουν πολλές ομοιότητες αλλά και τεράστιες διαφορές.

Εντοπίστε εγκαίρως τα συν ή τα πλην των δικών σας για να κοιμάστε ήσυχοι.

* Η 2η γνώμη παρέχεται δωρεάν .

 Bίκυ  Σαρρή     

             Αρ. Μητρώου ΕΕΑ 3534
- Πάντα  κοντά  σας -
Υλοποιήθηκε από τη Webnode