Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός :

Η σχέση ασφαλιστή - ασφαλιζόμενου είναι μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τη συνεργασία.

Η ανταπόκριση του υποψηφίου προς ασφάλιση στην ανταλλαγή - συλλογή  των απαραίτητων στοιχείων κρίνεται απαραίτητη για την καταλληλότερη πρόταση ασφάλισης αλλά  και τη γρήγορη και αποτελεσματική διεκπεραίωση του αιτήματος ασφάλισης .


Παρακάτω σας παρουσιάζω τη  μεθοδογία που χρησιμοποιώ  για τη μέγιστη  διασφάλιση των  συμφερόντων σας   :  

 • Συνάντηση για τη διερεύνηση και ιεράρχηση των ασφαλιστικών αναγκών σας
 • Συλλογή απαραίτητων πληροφοριών - στοιχείων
 • Εκπόνηση Ασφαλιστικής Μελέτης - Πρόταση Ασφάλισης
 • Παρουσίαση της Πρότασης στον υποψήφιο προς ασφάλιση - Τροποποιήσεις
 • Αξιολόγηση της Πρότασης & των Όρων - Διευκρινήσεις
 • Αποστολή αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην εταιρεία
 • Αξιολόγηση και έλεγχος (underwritting) από την εταιρεία
 • Αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών που πιαθνόν να ζητηθούν
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας - Έκδοση συμβολαίου
 • "Παράδοση" Ασφαλιστηρίου - Παρουσίαση Παροχών - Υπενθύμιση των Όρων


Αξιολογείστε  τη συνεργασίας μας.....

Μείνατε ευχαριστημένοι ;

Γνωρίστε με στους φίλους  σας , στους ανθρώπους που νοιάζεστε γι αυτούς και θα επιθυμούσατε να  ενημερωθούν..... • Υ.Γ.  1. Προτείνεται στις συναντήσεις μας να παρευρίσκονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη .

          2. Η αποστολή του ασφαλιστηρίου ενδέχεται να γίνει  ηλεκτρονικά  στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε

          3. Οι συναντήσεις  μπορούν να γίνουν με τη χρήση μέσων όπως  skype /messenger / zoom                                                         

   Bίκυ  Σαρρή     

               Αρ. Μητρώου ΕΕΑ 3534
  - Πάντα  κοντά  σας -
  Υλοποιήθηκε από τη Webnode