Οι  ασφαλίσεις  χωρίζονται  σε δύο μεγάλες κατηγορίες :


ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  ΖΩΗΣ  όπου περιλαμβάνονται οι ασφαλίσεις ζωής ,υγείας , σύνταξης ,ατυχημάτων κλπ

και οι

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ  όπου περιλαμβάνονται οι ασφαλίσεις για την προστασία της προσωπικής περιουσίας , επιχειρήσεων, αυτοκινήτων , αστικής ευθύνης κλπ 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με ότι σας ενδιαφέρει , επισκεφθείτε τις αντίστοιχες σελίδες ......

Ποιό είναι όμως  το πραγματικό κόστος (ή την πραγματική αξία)

της ιδιωτικής ασφάλισης ;Δείτε  το παρακάτω  βίντεο ......


 Bίκυ  Σαρρή     

             Αρ. Μητρώου ΕΕΑ 3534
- Πάντα  κοντά  σας -
Υλοποιήθηκε από τη Webnode