ασφάλεια

είναι η έννοια της προστασίας από τον κίνδυνο ή την απώλεια 

πρόνοια

είναι η έγκαιρη μέριμνα για κάτι που ενδέχεται να συμβεί...
άρα ασφαλίζω  σημαίνει... φροντίζω,προνοώ γι αυτούς που αγαπώ!!!!


 Bίκυ  Σαρρή     

             Αρ. Μητρώου ΕΕΑ 3534
- Πάντα  κοντά  σας -
Υλοποιήθηκε από τη Webnode